0 Vergelijken

Itho Demandflow / QualityFlow

Alle producten

11 resultaten

 

Itho Daalderop DemandFlow/QualityFlow koop je bij 123installatieshop!

Slim, vraaggestuurde ventilatie!

Toepassing
Het DemandFlow-ventilatiesysteem is een vraaggestuurd ventilatiesysteem op basis van de door het systeem gemeten CO2- en Relatieve Vochtigheid (RV) concentratie in de badkamer.
Het systeem kan zowel worden toegepast in nieuwbouw als bij renovatie.

Systeemomschrijving
Het DemandFlow-systeem is een ventilatiesysteem dat de ventilatie in de woning automatisch regelt op basis van de gemeten CO2- concentratie.
Het systeem detecteert waar meer of minder ventilatie nodig is en past zich daar vervolgens automatisch op aan.
Door middel van kanalen zijn alle leefzones en de natte ruimte(s) op de unit aangesloten voor de afvoer van lucht.
Een motorloze HR wasemkap kan onderdeel zijn van het systeem.
Het DemandFlow-systeem maakt gebruik van de CVE-S ECO (Centrale Ventilatie Eenheid) als centrale woningventilator voor de afvoer van lucht.

Verse lucht wordt in de woning toegevoerd via luchttoevoeropeningen (bijvoorbeeld roosters) in de gevels van woon- en slaapkamers.

Het DemandFlow-systeem bestaat uit een regelaar met een plenum waarop alle ventilatiekanalen van de woning zijn aangesloten.
In het plenum is voor ieder kanaal een motorgestuurde klep gemonteerd, een bedrade RV-sensor in het kanaal van de badkamer(s) en een centrale, bedrade CO2-sensor.

De kleppen en de sensoren zijn aangesloten op de regelaar.
Het plenum is aangesloten op de CVE-S ECO.
Met de kleppen wordt periodiek, aan de hand van de gemeten CO₂- concentratie, bepaald waar de (meeste) bewoners zich bevinden.

Aan de hand van deze meting zullen de kleppen en de ventilator zodanig worden ingesteld dat de ventilatie geconcentreerd wordt op de ruimte(s) waar de (meeste) bewoners zich bevinden.
Zodra in een ruimte de CO₂-concentratie hoger wordt dan de ingestelde waarde (ECO: 1200 ppm; COMFORT: 1000 ppm), zal de ventilatie automatisch worden aangepast.
Naarmate de CO₂- concentratie hoger is, wordt er intensiever geventileerd, totdat de ventilatie maximaal is